Από τη θεωρία στην πράξη

20 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-20

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-19

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
18 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-18

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
17 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-17

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-16

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-15

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
14 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-14

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
13 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-13

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
12 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-12

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα
11 Ιανουαρίου 2020

Η θεωρία εφαρμόζεται-Martingale_Vol.2-Μέρος-11

Από 1 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου, για τρεις μήνες δηλαδή, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία Martingale στο στοίχημα, ή αλλιώς, τη μέθοδο διπλασιασμού όπως είναι γνωστή. Αρχικό μας ποντάρισμα...

Περισσότερα